Corruption in Slovenia
PDF

Keywords

Corruption, Slovenia, fight against corruption, Perception of corruption, typology, causes

How to Cite

Sumah, S. (2018). Corruption in Slovenia. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 2(3), 6-17. Retrieved from https://www.prizrenjournal.com/index.php/PSSJ/article/view/56

Abstract

A lot has been written about corruption, especially regarding the corruption in post-communist countries, and Slovenia is not an exception. The forms of corruption are similar to those in other countries in transition, the reasons for corruption in Slovenia well known and the typology well processed. Most of the corruption in Slovenia occurs in the area where ​​public and private spheres come together, with strong networks remaining, and where also systemic corruption occurs. However, there has not been any progress in corruption fighting. Opinion surveys show that the perception of corruption is high (the personal experience with corruption proved very high during the conducted research), however, people are not very familiar with the it (all its forms and consequences) and therefore, in order to successfully fight corruption, actions should be taken in the form of education and in the sense of raising public awareness of the harmfulness of corruption. At the same time the political will is also lacking, which, however, in the fight against corruption has not been shown by any government so far.

Keywords: Corruption, Slovenia, Fight Against Corruption, Perception of Corruption, Typology, Causes.

PDF

References

1. Ariely, D. (2012). The (honest) truth about dishonesty. New York: Harper Audio.
2. Banovec, D. J. (2013). Javno-zasebno partnerstvo in možnosti korupcije. 14. SLOVENSKI DNEVI VARSTVOSLOVJA. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
3. Becker, G. S. (1974). Crime and punishment: An economic approach. In Essays in the Economics of Crime and Punishment (pp. 1-54). NBER.
4. Brioschi, C.A. (2003). Kratka povijest korupcije – Od starov vijeka do naših dana. Zagreb: Mate d.o.o.
5. Die Welt. (2013). Euro krise bremst Europaweit. Pridobljeno 27.6. 2015 s spletne strani: http://www.welt.de/wirtschaft/article115079570/Euro-Krise-bremst-europaweit-die-Korruption.html
6. Dimc, M. (2007). Korupcija in neformalne mreže v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
7. Dobovšek, B. (2008). Korupcija v tranziciji. Študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
8. Dobovšek, B. in Minič, D. 2005. Korupcija, lobiranje in neformalne mreže. Korupcija in politika. Ljubljana: RS,MNZ,Policija,Generalna policijska uprava.
9. Dobovšek, B. in Škrbec, J. (2012). Korupcija, grožnja slovenski (pravni) državi. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 63(1), s.50-59.
10. Finance. (2006). Še bolj kot nezakonita korupcija je v Sloveniji pereča ''zakonita'' korupcija. Pridobljeno 6.10.2015 s spletne strani: http://www.finance.si/168328/%C5%A0e-bolj-kot-nezakonita-korupcija-je-v-Sloveniji-pere%C4%8Da-zakonita-korupcija?metered=yes&sid=448024442
11. Grodeland, A. B. (2005, December). Informal Networks and Corruption in the Judiciary: Elite Interview Findings from the Czech Republic, Slovenia, Bulgaria, and Romania. In World Bank conference “New Frontiers of Social Policy,” December (pp. 12-15).
12. Habič, S et all (2012). Nacionalni sistem integritete v Sloveniji: ocena in analiza. S. Habič (Ed.). Ljubljana: Društvo Integriteta-Društvo za etičnost javnega delovanja.
13. Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja (2013). Kaj je korupcija. Pridobljeno 10.12.2015 s spletne strani: http://www.integriteta.si/ftpuser/brosura_NVO.pdf
14. Izhodišča za pripravo resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje korupcije v RS; Priloga k obrazložitvi Predloga Zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije (prva obravnava; EVA: 2003 – 2011- 0042), str.7.
15. Jager, M. (2015). O sleparjih, dveh vrstah poštenjakov in vlogi države skozi Kantov »Poskus o bočeznih glave«. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana 66(3), 208-219.
16. Komisija za preprečevanje korupcije. (2010, 2011). Letna poročila. Pridobljeno 6.11. 2015 s spletne strani: https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/letna-porocila
17. Komisija za preprečevanje korupcije. (2014). Ocena stanja. Pridobljeno s 12.10.2015 s spletne strani: https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/letna-porocila
18. Kurdija, S. (2009). Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije. Stališča o korupciji 2009. Ljubljana: FDV.
19. Malnar, B. (2011). Trendi neenakosti v Sloveniji med statistiko in javnim mnenjem. Teorija in praksa, 48(4), 951-67.
20. Melgar, N., Rossi, M. in Smith, T. W. (2010). The perception of corruption in a cross-country perspective: why are some individuals more perceptive than others? Economia Aplicada, 14(2), 183-198.
21. Musek, Janek. (1997). Psihološke prvine narodne identitete in analiza slovenske samopodobe. V: D. Nećak (ur.), Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas (str. 174.203). Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete.
22. Novak, B. (2011). Odnos med kozmopolitskim in provincialnim pri Slovencih. Povzetek. Pridobljeno 12.12.2015 s spletne strani: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-ZJRPDVKM/01f89b97-d653-4bb8-b557-70be5d192e1b/PDF
23. Partljič, S. (2012). Vpliv korupcije na poslovanje med gospodarskimi subjekti. Magistrsko delo. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta.
24. Peteh B. (2001). Korupcija – Javna naročila. Društva za javna naročila in združenje seniorjev Slovenije, str. 25 – 35.
25. Škrbec, J. (2009). Analiza posrednega merjenja korupcije v Sloveniji. V: Pavšič Mrevlje, Tinkara (ur.): Varstvoslovje med teorijo in prakso. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
26. Škrbec, J. (2013). Vpliv korupcije na pravno državo v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
27. Šumah, Š. in Mahić, E. (2015). Impact On The Perception of Corruption. IOSR journal of humanities and social science ISSN: 2279-0845.- Vol. 20, issue 11 str. 21-29.
28. Šumah, Š. in Mahić, E. (2017). Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo korupcije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 68(3), 248 – 257.
29. Tonin, M. (2009). Slovenski župani kot »vsemogočni lokalni šerifi«. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Downloads

Download data is not yet available.